Právní služby

Nabízím generální praxi – právní poradenství a zastoupení ve všech oblastech práva. Nejvíce se zaměřuji na následující:

  • občanské právo (sepisování a revize smluv, nakládání s nemovitostmi, vymáhání pohledávek, náhrada škody)
  • obchodní právo (sepisování a revize smluv uzavíraných mezi obchodními partnery, vymáhání pohledávek, zakládání společností, vnitřní záležitosti společností)
  • rodinné právo (rozvodové řízení, svěření dítěte do péče, výživné)
  • pracovní právo (pracovní smlouvy a dohody, rozvázání pracovního poměru, pracovněprávní spory)

Cena

Cena právních služeb je určena zejména hodinovou sazbou. Hodinová sazba je vždy před započetím právní služby individuálně sjednána s klientem v závislosti na složitosti, náročnosti a délce trvání případu.

Dalším způsobem určení odměny je odměna stanovená dle advokátního tarifu.

Při dlouhodobé spolupráci je možné sjednat cenu paušálně určenou fixní částkou bez ohledu nad množstvím stráveného času nad právními případy za měsíc.

V případě zájmu o právní služby poskytuji první poradu s klientem zdarma.

Životopis

Jsem advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 16238.

V roce 2011 jsem dokončila studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Následně jsem působila v pražských advokátních kancelářích. V advokátní kanceláři Rybář, Soppé a partneři jsem se zabývala především právem obchodních společností. Větší část koncipientské praxe jsem získala v advokátní kanceláři JUDr. Lubomíra Focka, kde jsem se věnovala širokému spektru právních oblastí.

V roce 2015 jsem složila s vyznamenáním advokátní zkoušky. Poté jsem v Praze pokračovala v advokátní činnosti již jako samostatná advokátka.

Mateřství mě přimělo vrátit se do rodného města Chotěboře, kde jsem počátkem roku 2021 obnovila advokátní činnost.

V roce 2020 jsem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájila rigorózní práci, složila státní rigorózní zkoušku a získala titul doktorky práv.

Kontakt

JUDr. Aneta Posejpalová, advokátka

Břevnická 1204, 583 01 Chotěboř

tel.: 603 153 236

info@ad-posejpalova.cz

V případě zájmu o právní služby mne, prosím, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.